Medlemmar 2016

Svensk Inkasso har 46 medlemmar/associerade medlemmar.
Företag Adress Postnr Ort Epost Telefon Mtyp
PRA Group Sverige AB   753 83 Uppsala E-post 018-170200 M
Alektum Inkasso AB
Box 11108 404 23 Göteborg E-post 031-348 01 00
M
Almi Företagspartner AB
Box 168 831 22 Östersund E-post 063-453 03 00
A
Svalefelt Solutions Olof Palmesgata 11 461 30 Trollhättan E-post 031-10 70 70 A
Aptic AB
G:a Kungsvägen 54 541 32 Skövde E-post 0500-100 200
A
Auktoritet Inkasso AB
Box 17034 104 62 Stockholm E-post 08-522 320 02
M
Collector Inkasso AB Norra Drottningg. 28 451 31 Uddevalla E-post 0522-40 00 00
M
EFAB Inkassobolagen AB
Box 7384 187 15 Täby E-post 08-544 740 30
M
Euro Finans AB Box 167 221 00 Lund E-post 046-312020
M
Eurocredit
Box 27218 102 53 Stockholm E-post 08-579 35 00
M
Eveda AB Vintergatan 42 541 33 Skövde E-post 0732-741842 A
GE Money Bank AB
FE 326 182 82 Stockholm E-post 08-55951020
A

arvato Finance AB

Box 1143 432 15 Varberg E-post 0340-664400
M
Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm E-post 010-4951000 M
Intrum Justitia Sverige AB   105 24 Stockholm E-post 08-616 77 00
M
Intrum Justitia 3PDC AB Box 1204 751 83 Uppsala     M
Invoice Finance AB
    Malmö  
M
Invoice Inkasso AB Gustav adolfstorg 47 211 39 Malmö E-post 040–396829 M
ISS Ekonomiförvaltning AB Box 307 751 05 Uppsala E-post 018-18 41 00
A
Juridik- och inkassobyrån i Småland HB
Norrgatan 15 352 31 Växjö E-post 0470-362 30
M
Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm E-post 08-700 08 00
A
3B Kapital AB Box 70 432 22 Varberg E-post 0340-85570 M
Kredithanterarna i Sthlm AB Box 1203 171 23 Solna E-post 010-1959660 M
Kredit Inkasso AB   106 35 Stockholm E-post 08-701 47 00
M
Landstinget i Värmland Livinkasso
  651 82 Karlstad E-post 054-6143 11
A
Lindorff Sverige AB Box 47297 100 47 Stockholm E-post 08-587 281 00
M
NIFAB Inkasso & Juridiska Byrå
Eddavägen 15 182 63 Djursholm E-post 08-667 3116
M
PayEx Finance AB
St Hansplan 1 621 88 Visby E-post 0498-20 23 13
M
Prioritet Inkasso AB Box 7015 121 07 Stockholm-Globen E-post 08-652 50 00
M
Aptic Services Norra Hamngatan 22 411 06 Göteborg E-post 031-383 38 85
A
Profina AB
Box 10020 121 26 Stockholm-Globen E-post 08-600 54 00
M
Prubor Förvaltning AB Fabriksgatan 54 A 702 23 Örebro E-post 019-10 73 65
A
Riksbyggen
Box 46 721 04 Västerås E-post 021-408769 A
SEB AB   106 40 Stockholm E-post 0771-62 10 00
A
SEB Kort AB
  103 83 Stockholm E-post 08-14 72 80
A
Sergel Kredittjänster AB Box 17842 118 94 Stockholm E-post 08-452 62 00
M
Sileo Kapital AB Box 11051 404 22 Göteborg E-post 010-55 07 800 M
Svea Inkasso AB Box 101 169 81 Solna E-post 08-735 90 00
M
Svenska Betalningskontroll AB Box 9085 400 92 Göteborg E-post 031-6811930 M
Svenska EuropaInkasso AB
Box 4212 203 13 Malmö E-post 040-91 72 40
M
Swedbank AB Junohällsvägen 1 105 34 Stockholm E-post 08-58597219 A
Swesum Inkasso AB
Box 543 901 10 Umeå E-post 090-12 59 60
M
Sörminkasso Landstinget i Sörmland 611 88 Nyköping E-post 0155-245000
A
Tieto Sweden AB
Box 147 541 23 Skövde E-post 0500-445800
A
Trafikförsäkringsföreningen Box 24035 104 50 Stockholm E-post 08-52278200
A
UC AB
  117 88 Stockholm E-post 08-6709000
A
Victor Sjögrim AB Box 3609 103 59 Stockholm E-post 08-51816620 M
Visma Collectors AB
Box 1173 251 11 Helsingborg E-post 042-24 74 00
M
Wasa Kredit AB
Box 6740 113 85 Stockholm E-post 08-635 37 63

M

Vem kan bli medlem/associerad medlem?
Företag/organisation som bedriver yrkesmässig inkassoverksamhet och som har tillstånd av Datainspektionen (eller Finansinspektionen) kan ansöka om medlemskap i Svensk Inkasso.
Företag/organisation som bedriver inkasso för egen räkning utan tillstånd av Datainspektionen (Finansinspektionen) eller i övrigt har intresse för inkassobranschen kan ansöka om associerat medlemskap i Svensk Inkasso.
Hur blir man medlem?
Ansökan om medlemskap/associerat medlemskap skall skriftligen inges till styrelsen i vilken skall framgå att sökanden förbinder sig att vid beviljat medlemskap följa föreningens stadgar. Till ansökan skall bifogas de handlingar sökanden önskar åberopa. Följande handlingar skall inges:
  • årsredovisning jämte revisionsberättelse för det antal år som begärs *
  • registreringsbevis
  • uppgift om ägare om sökanden är juridisk person, respektive uppgift om styrelseledamöter i sådant ägarbolag, samt motsvarande uppgifter för eventuellt moderbolag till ägarbolaget
  • standardavtalsvillkor och marknadsföringsmaterial som tillämpas gentemot kunder (inkasso för annans räkning)
  • Datainspektionens (eller i förekommande fall, Finansinspektionens) tillstånd att bedriva verksamhet *
  • handling som utvisar att verksamheten täcks av ansvarsförsäkring, (inkasso för annans räkning)
  • övriga handlingar som styrelsen begär
Ytterligare information finns i föreningens stadgar. Det går också bra att kontakta kansliet med frågor om medlemskap.